خوش آمدید
آمار کاربران
نظر شما در مورد سایت؟

خوب
خیلی خوب
متوسط
بدنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 3
نظرات : 0
نظرسنجی
به بخش برترین های سایت خوش آمدید: || طاهاپست ||!

10 مطلب و مقاله پربازديد

· 1: حقوق امام سجاد حق زبان 9 - (2706 مشاهده)
· 2: مقالات آزاد:ذکر 3 \"مراتب ذکر - (1377 مشاهده)
· 3: مقالات آزاد:ادب عیسی(ع)3 - (1232 مشاهده)
· 4: تفسیر:قران سوز - (1133 مشاهده)
· 5: تفسیر:آیه الکرسی 9 - (1090 مشاهده)
· 6: تفسیر:آیه الکرسی 3 - (960 مشاهده)
· 7: تفسیر امن یجیب 5 - (951 مشاهده)
· 8: مقالات آزاد:ادب عیسی(ع)2 - (937 مشاهده)
· 9: زنان و کودکان:آری چنین بود. - (878 مشاهده)
· 10: تفسیر :توحید 3 - (878 مشاهده)

10 مطلب حائز بیشترین تعداد رای

· 1: تفسیر :قران بدانیم - (4 راي)
· 2: نکته ای چند - (3 راي)
· 3: رحمه للعالمین:لطف به کودکان - (2 راي)
· 4: مقالات آزاد:این الرجبیون - (2 راي)
· 5: مقالات آزاد :باز سازی - (2 راي)
· 6: تفسیر:توحید2 - (1 راي)
· 7: مقالات آزاد: ذکر - (1 راي)
· 8: زنان و کودکان:بانوی خوشبخت 1 - (1 راي)
· 9: زنان و کودکان :بانوی خوشبخت 2 - (1 راي)
· 10: رحمه للعالمین: لطف به زن - (1 راي)

10 مطلب حائز بيشترين امتياز (بر پايه حداكثر 5 امتياز )

· 1: تفسیر :قران بدانیم - (2 امتیاز)
· 2: نکته ای چند - (2.33 امتیاز)
· 3: ما برگشتیم - (5 امتیاز)
· 4: رحمه للعالمین:لطف به کودکان - (1 امتیاز)
· 5: مقالات آزاد:این الرجبیون - (1 امتیاز)
· 6: مقالات آزاد :باز سازی - (1 امتیاز)
· 7: تفسیر:توحید2 - (1 امتیاز)
· 8: مقالات آزاد: ذکر - (1 امتیاز)
· 9: زنان و کودکان:بانوی خوشبخت 1 - (1 امتیاز)
· 10: رحمه للعالمین: لطف به زن - (1 امتیاز)

10 مطلب و مقاله دارای بیشترین تعداد نظر

· 1: زنان و کودکان:آری چنین بود. - (1 نظر)
· 2: تفسیرکوثر2 - (1 نظر)
· 3: حقوق امام سجاد حق زبان 5 - (1 نظر)
· 4: مقالات آراد نماز 2 - (1 نظر)
· 5: مقالات آزاد سیر وسلوک 2 - (1 نظر)
· 6: - (1 نظر)
· 7: مقالات آراد - (1 نظر)

10 نظرسنجی دارای بیشترین تعداد رای

· 1: نظر شما در مورد سایت؟ - (3 راي)

10 نویسنده فعال سایت

· 1: admin - (82 تعداد مطالب نوشته شده توسط اين نويسنده :)