خوش آمدید
آمار کاربران

ساعت و تقویم

مقالات آزاد قیامت 12

 

قیامت 12 :

سوره ی واقعه می گوید : شما که این جهان را دیده اید چگونه متذکر نمی شوید که حتما جهانی بعد از آن خواهد بود ؟

اعتقاد به  دادگاه بزرگ عدل الهی انسان رادر مقابل گناهان کنترل می کند . از این گذشته انکار قیامت به انکار خدا نیز باز می گردد . زیرا چگونه ممکن است خداوند عادل و حکیم ، مردم این جهان را در شرائطی که می بینیم به حال خود رها کند و جهان دیگری در کار نباشد این نه با حکمت او سازگار است نه با عدالتش .

لحظه  ی قیامت بر همه پوشیده است ، حتی بر پیامبران مرسل و فرشتگان مقرب خدا ، تا هم وسیله ی تربیت مداوم باشد برای مومنان و هم آزمون و اتمام حجتی برای منکران ولی اصل وقوع آن جای تردید نیست .

ایمان به رستاخیز اثر عمیقی در تربیت انسان ها  دارد . به آنها شهامت وشجاعت می بخشد زیرا بر این اساس اوج افتخار در زندگی این جهان ، شهادت در راه هدف مقدس الهی است . نمونه ج1 ص77

در آیه ی سوره 103 هود می فرماید ذلک یوم مجموع له الناس (مهم) نمی گوید فیه الناس این تعبیر اشاره به آن است که رستاخیز تنها ظرف اجتماع مردم نیست بلکه یک هدف است و یک مقصد که انسانها در سیر تکاملی خود بسوی آن پیش میروند . ج9 ص230

بیشتر
نویسنده : admin سه شنبه، 5 تير ماه، 1397

مقالات آزاد لاتحزن13

لا تحزن 13 :

بر توست که صدقه بدهی ولو کم زیرا شعله ی خطاها را خاموش ، قلب را مسرور و هم و ؛غم را دفع می کند و روزی را زیاد .

گاهی به بیمارستان برو تا نعمت سلامت را بفهمی ، به زندان برو تا نعمت آزادی را دریابی و تیمارستان ، تا نعمت عقل را دریابی . زیرا تو در نعمت هائی هستی که آنها را درک نمی کنی .

حکماء یونان هرگاه می خواستند کسی را که مرض روانی (مثل افسردگی و یا توهم ) داشت معالجه کنند ، او را مجبور می کردند که در باغ و بستان کشاورزی کند . در مدت کوتاهی به سلامت و آرامش می رسید . کسانی که کارهای جسمی و دستی می کنند بیشتر آدم های سالم و بدون دغدغه ای هستند .  از خشم بر حذر باشید که دری است به سوی هم و غم و پراکندگی قلب ، تیرگی خاطر ، حال بد و ضایع شدن عمر . 

بیشتر
نویسنده : admin سه شنبه، 5 تير ماه، 1397

حقوق امام سجاد حق پا 3

حقوق امام سجاد :

حق پا 3 :

بنام خداوند . آیات و احادیث تاکید بر این دارند که هر کس در راه کمک به هم کیشان خود گام بردارد اعم از این که موفق بشود یا نه ، در راه رضایت خدا گام برداشته است . برای او اجر و ثواب می تویسند . یعنی برای هر کاری ثواب اعتکاف را دارد. یا این که عبادت همه ی عمر را برایش می نویسند (یثربی) . کسی که به دیدار و دلجوئی خویشاوندان خود برود خدا برایش پاداش فراوان خواهد داد . اما کسی که برای جدائی رابطه ی خویشاوندی گام بردارد ، مورد خشم و لعنت خداوند در دنیا و آخرت قرار خواهد گرفت . کسی که نابینائی رابه مسجد یا به هر جائی که او می خواهد برساند ، خداوند در برابر هر قدمی که در این راه بر می دارد ، پاداش آزاد کردن یک بنده را در نامه اعمال او می نویسد و تا زمانی که از او جدا شود ، فرشتگان درود و سلام خود را بر او نثار می کنند . (محسن عقیل )       

بیشتر
نویسنده : admin سه شنبه، 5 تير ماه، 1397

تفسیر سوره تکاثر 3

 

تفسیر : تکاثر 3:

بنام خداوند . کلا سوف تعلمون ، این جمله تخطئه ی این گروه است که با سرگرمی به چنین امر بیهوده ای از اهداف مهم خود باز مانده اند . جمله ی بزوردی خواهید فهمید ( سوف تعلمون ) تهدید ایشان است ، یعنی به زودی به آثار سوء این غفلت خود آگاه خواهید شد و وقتی از دنیا رفتید آثار بد آن را خواهید شناخت . جمله ی دوم که تکرار شده است تاکید قبلی است ولی بعضی ( تفسیر قرطبی ج20 ص 172) گفته اند تاکید نیست بلکه اولی مربوط به آگاهی آنان در هنگام مرگ و دومی مربوط به آگاهی در روز قیامت است . کلمه ی ،، یقین ،، به معنای علمی است که شک و تردید در آن راه نداشته باشد . جواب ( لو، اگر) یعنی جمله ی محذوفی داشته که اینست : اگر به علم یقین حقیقت امر را ببینید آنچه را دیدید شما را از فخر فروشی با کثرت نفرات باز خواهد داشت . لترون الجحیم ، کلامی از نو است . لام در آن لام قسم است یعنی سوگند می خورم که به زودی جهنم را که جزای این فخر فروشی هاست را خواهید دید . پایان المیزان . اما تفسیر کاشف می گوید که : این آیه هشدار است به کسی که جهنم را تکذیب کرده و یا اسن که ایمان آورده و بر طبق ایمانش عمل نکرده است . 

بیشتر
نویسنده : admin سه شنبه، 5 تير ماه، 1397

تفسیر سوره تکاثر 2

تفسیر سوره ی تکاثر 2

بنام خداوند . این سوره مردم را به شدت توبیخ می کند بر این که با تکاثر ورزیدن و مسابقه گذاشتن در جمع مال و اولاد و یاران با یکدیگر ، از خداوند و از سعادت واقعی خود بی خبر می مانند و از تبعات و آثار سوء خسران آور این سرگرمی غفلت می ورزند و آیه ایشان را تهدید می کند به این که به زودی نتیجه ی سرگرمی های بیهوده ی خود را می بینند . متن آیه احتمال مکی بودن و مدنی بودن را مساوی نشان می دهد .

الهاکم ، کلمه ی ،، لهو ،، به معنای هر کار بیهوده و بی ارزشی است که آدمی را از کار مهم و پر ارزش باز بدارد . در زبان عربی وقتی می گویند ،، الهاه کذا ،، معنایش اینست که آن کار بیهوده وی را مشغول به خود کرد و از کار مهم تری باز داشت . ،، تکاثر و مکاثره ،، اولی مصدر باب تفاعل و دومی باب مفاعله است . هر دو به معنای آن است که جمعی در کثرت مال و اولاد و عزت با یکدیگر مفاخره می کنند . ،، مقابر،، جمع مقبره است که به کسر میم و فتحه ی آن ( یعنی هر دو جور خوانده می شود) به معنای محل قبر است که زیارت مقابر کنایه از مردن است . نتیجه ی این دو آیه این است که این مسابقه گذاشتن در مال و زینت دنیا و همچنین افراد قبیله باعث شد که شما را از آنچه بر شما واجب بود باز دارد ، که عبارت است از ذکر خدا ! در نتیجه عمری را به غفلت گذراندید تا مرگتان رسید . بعضی دیگر این طور معنی کردند که وقتی به افراد خود تفاخر می کردید به زنده ها اکتفا نکردید و به قبرستان رفتید و مردگان خود را شمردید . ( تفسیر المیزان )  

بیشتر
نویسنده : admin جمعه، 21 ارديبهشت ماه، 1397