خوش آمدید
آمار کاربران

ساعت و تقویم
|| طاهاپست ||: حقوق

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

حقوق امام سجاد حق چشم 4

 

حقوق امام سجاد علیه السلام :

حق چشم 4:

وظیفه ی سوم : دانش اندوزی ، بدون تردید در دانش اندوزی و فراگیری علم ، اهم ابزار و وسایل ظاهری ، چشم انسان است. در این باره امام برای ادای این حق می فرماید که باید آن رادر مسیر دانش اندوزی ، که یکی از مهم ترین راه کمال بشری است ، قرار داد. زیرا نفس علم و دانش ، در مکتب اسلام از جایگاه ویژه و منزلت والائی برخوردار است . یکی از معیارهای سنجش ارزش افراد بشر ، میزان دانش و آگاهی انسان هاست . در تعبیری از امیرالمومنین علی علیه السلام آمده است : قیمه کل امری ما یحسنه ، ارزش و اعتبار هر انسانی به مقدار دانشی است که فراگرفته است .  امام صادق نیز در تعبیری مشابه فرموده اند : اکثر الناس قیمه اکثرهم علما و اقل الناس قیمه اقلهم علما ، ارزشمند ترین افراد کسانی اند که بیش از دیگران علم آموخته باشند . و کم ارزش ترین افراد کسانی اند که از علم و دانش بهره ی کمتر داشته باشند . نتیجه ،، وسیله ای که می تواند اعتبار و ارزش انسان را بالا برده و او را به کمال برساند ، از شرافت ویژه ای برخوردار خواهد بود و طبعا انسان عاقل کسی است که وسیله ی صعود خود را که چشم است آلوده نمی کند تا بتواند پرواز کند و سقوط نداشته باشد .( آیت الله یثربی )       

بیشتر
نویسنده : admin دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1396

حقوق امام سجاد حق گوش 6

حق گوش 6 :

شاید نزدیک ترین راه به دل و قلب انسان ، قوه ی سامعه (شنوائی) است . باید این مسیر از همه ی آلودگی ها منزه بماند تا باعث گرفتگی و انسداد نشود . امام علیه السلام می فرماید : گوش را به روی هر چیزی که برای آن ناروا است ببند . مثل سخن ناروا ، مطالب لغو و لهو ، باطل و هرزه گوئی که برای انسان حاصلی جز زیان ندارد . " هر چیز که دل ، فکر و اندیشه را از یاد خدا غافل کند لهو و لعب است . امیر مومنان "  خداوند می فرماید : ان السمع والبصر والفواد کل اولئک کان عنه مسئولا . گوش ، چشم ، دل و قلب در روز قیامت بازخواست می شوند و از هر یک سئوال می شود که چه مقدار به وظائف خود عمل کرده اند ؟ به نص قرآن ، در قیامت از همه ی اعضاء نسبت به آنچه انجام داده اند سئوال خواهد شد .

بیشتر
نویسنده : admin جمعه، 12 خرداد ماه، 1396

جقوق امام سجاد حق گوش

بنام خداوند : باید دانست که شنیدن ، برای خود آدابی دارد . مخصوصا اگر انسان بخواهد چیزی را از پیامبر یا امام و یا دانشمندان بشنود . خداوند دستور داده تا مقام این افراد بزرگ داشته شود ، و هنگام صحبت با آنها صداها آرام گردد . و تبدیل به داد و فریاد نشود . به گونه ای هم نباششد که آنها صدا را نشنوند و نیز به هنگام صحبت با آنها بهترین کلمات و برترین معناها انتخاب شود ، و بیشتر از آنچه به آنها گفته می شود از آنها شنیده شود ، و هیچ گاه با آنها در حالت خشم و غضب و با کلمات بد گفتگو نشود . ونیز شایسته است که اگر مومن از دیگری چیزی شنید که موجب رنجش اوست و او توان دفع آن را ندارد صبر کند ، و به خداوند متعال پناه ببرد و این از امتحان های الهی است که به وسیله آن خداوند مومن را آزمایش می کند تا خودش بفهمد که اهل صبر و شکر هست یا نه .

بیشتر
نویسنده : admin دوشنبه، 7 فروردين ماه، 1396

حقوق امام سجاد حق گوش 3

حق گوش 3 :

از شگفتی های گوش که دانشمندان بیان داشته اند این است که : در گوش درونی ، لوله ای است به شکل نیم دایره و پیچ دار ، به طوری که در قسمت پیچ دار آن چهار هزار قوس کوچک وجود دارد که به عصب گوش واقع در سر متصلمی شود ، و در گوش ، صد هزار حفره و محفظه شنوائی قرار دارد که همگی به وسیله ی رشته هائی نازک به اعصاب شنوائی متصل می شوند .  این دقت و عظمت واقعا عقل را به تعجب وا می دارد . شنوائی از شروط پیامبری است ؛ زیرا خداوند هیچ انسان ناشنوائی را به پیامبری برنگزیده است ، به خلاف بینائی که در بین پیامبران افراد نابینا نیز بودند مانند حضرت شعیب علیه السلام . شنوائی وسیله ی رسیدن به معارف و دانش ها و وسیله ی فهمیدن است ، و ارشاد و آموزش نیزتنها از راه شنوائی امکان پذیر است . و مهم تر از همه این که " شنوائی در همه ی جهات ششگانه (بالا ، پائین ، چپ ، راست ، عقب، جلو ) بدون چرخیدن به سمت آن امکان

بیشتر
نویسنده : admin يكشنبه، 8 اسفند ماه، 1395

حقوق امام سجاد حق گوش 2

حقوق امام سجاد حق گوش 2 :

سخنان اهل بیت برگرفته از منبع وحی است . در قرآن مجید آمده است : شما در حالی از مادر متولد شدید که هیچ نمی دانستید . خداوند ابزار یادگیری و دانستن ، یعنی گوش ، چشم ، فکر و اندیشه را در اختیار شما قرار داد تا شکر نعمت های او را به جای آورید . (سوره ی نحل آیه ی 78) شکر نعمت های الهی در گرو استفاده ی صحیح و معقول از آنهاست . این معنی و مفهوم شکر است که با گوش و چشم مواعظ را بشنود و ببیند و با دل و اندیشه ، تعقل کند . پس در گام اول باید این در را به روی سخنان خیر و معازف تربیتی باز بگذارد . باز در قرآن آمده است که : فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه ، به بندگان من که سخنان را شنیده و از میان شنیده ها بهترین را انتخاب می کنند بشارت بده . بنابراین رسیدن به سعادت ، مرهون استفاده ی صحیح از گوش و نیروی شنوائی است ، در آیه ی شریفه نیز به این نکته تاکید شده است . قوه ی شنوائی در سرنوشت انسان ها هم در مسائل فردی و هم در مسائل اجتماعی ، هم آنچه مربوط به دنیای انسان و هم آنچه مربوط به آخرت اوست چه مقدار تاثیر دارد . تاریخ حتی حربه ی مشرکان صدر اسلام را ، در بستن گوش یراینشنیدن پیام وحی ثبت کرده است .    

بیشتر
نویسنده : admin جمعه، 1 بهمن ماه، 1395