خوش آمدید
آمار کاربران

ساعت و تقویم
|| طاهاپست ||: تفسیر

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

تفسیر سوره احزاب آیه ی 43

تفسیر :سوره ی احزاب آیه ی 43

بسم الله الرحمن الرحیم . هو الذی یُصَلی عَلَیکُم وَ مَلائِکَتُهُ لِیُخرِجَکُم مِنَ الظُلُماتِ الیَ النور وَ کانَ بِالمومِنینَ رَحیما . او کسی است که با فرشتگان خود بر شما درود می فرستد تا شما را از تاریکی ها به سوی روشنائی ببرد و به مومنان همواره مهربان است . ما در همین سوره ی احزاب آیه ی 56 می خوانیم که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی . یعنی همانا خداوند و ملائکه اش بر پیامبر درود می فرستند . درود فرستادن خدا و ملائکه بسیار زیبا و آرامش بخش است . در آیه ی مورد بحث خدا و ملائکه بر مومنین درود و صلوات می فرستند . این موضوع را در سوره ی زمر آیه ی 73 . سوره ی رعد آیه ی 23 . و 24 با جملاتی متفاوت بیان فرموده است . "  تفسیر المیزان "   - صلاه – انعطاف است . اما این معنای جامع به خاطر اختلاف مواردی است که به آن نسبت داد می شود . بعضی گفته اند " صلات از 1- خداوند ، به معنای ،، رحمت ،، است . 2- از ملائکه به معنای ،، استغفار ،، است . 3- از مردم ،، دعا ،، است . در آیه بعد توضیح داده شده است که ، تحیتهم یوم یلقونه ، امنیت و سلامتی از طرف خداوند به معنای رحمت است . اما نه هر رحمتی ، بلکه رحمت خاصی که ذخیره ی آخرت برای خصوص مومنین است . جمله ی مورد بحث علت صلوات را خداوند بیان فرموده : لیخرجکم من الظلمات الی النور ، و کان بالمومنین رحیما ، یعنی این که خداوند صلواتش باعث اخراج مومن از تاریکی به سوی نور است . به این دلیل که او نسبت به مومن مهربان است . کلمه ی رحیما ، رحمت خاصی است که مخصوص مومنین و ذخیره ی آخرت می باشد . ( این بحث ادامه دارد . )   

بیشتر
نویسنده : admin دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1396

تفسیر سوره همزه 1

سوره ی همزه :

ویل لکل همزه لمزه .وای بر هر طعنه زن عیب جوی .همزه به معنای کسی است که بدون جهت ، بسیار به دیگران طعنه می زند و عیب جوئی می کند وخرده گیری هائی که در واقع عیب نیست . اصل ماده همز به معنای شکستن است و کلمه ی لمز نیز به معنای عیب است . پس همزه و لمزه به یک معنا است . ولی بعضی ها گفته اند : همزه به کسی که عیب را پشت سر گوید می گویند و لمزه به کسی که پیش روی طرف خرده می گیرد . (تفسیرالمیزان) .

آنها که با نیش زبان و حرکات ، دست و چشم و ابرو در پشت سر و پیش رو ، دیگران را استهزاء کرده و یا عیب جوئی می کنند یا آنها را هدف تیر ها ی طعن و تهمت قرار می دهند .همزه و لمزه هر دو صیغه ی مبالغه هستند . همزه در اصل به معنی شکستن است که با عیب جوئی، شخصیت دیگران را در هم می شکند . لمزه از لمز بر وزن رمز در اصل به معنی غیبت کردن و عیب جوئی نمودن است .سخنی از ابن عباس از قول پیامبر اکرم : آنها کسانی هستند که سخن چینی می کنند و میان دوستان جدائی می افکنند و مردم را با عیوب توصیف می کنند .(تفسیر نمونه )

بیشتر
نویسنده : admin چهارشنبه، 6 ارديبهشت ماه، 1396

تفسیر سوره فلق 4

آخرین قسمت از تفسیر سوره ی فلق : تفسیر نمونه ، در آغاز این سوره خداوند به پیغمبر دستور می دهد که از شر تمام  مخلوقات شرور به خدا پناه برد . سپس در توضیح آن اشاره به سه گونه شر می کند . 1- شر مهاجمین تاریک دل که از تاریکی ها استفاده می کنند و حمله ور می شوند . 2- شر وسوسه گرانی که با سخنان و تبلیغات سوء خود اراده ها و ایمانها ، عقیده ها ، محبت ها ، و پیوند ها را سست می کنند 3- شر حسودان. از این اجمال و تفصیل چنین استفاده می شود که عمده ی شرور و آفات از همین جا سرچشمه می گیرد و مهمترین منابع شر و غساد این سه منبع است و بسیار پر معنی و قابل تامل می باشد . قابل توجه این که در نخستین آیه ی این سوره به پیامبر دستور می دهد که به پروردگار فلق پناه ببرد از شر تمام موجودات صاحب شر . انتخاب " رب فلق " شاید به خاطر این است که موجودات شرور نور و روشنائی ، سلامت و هدایت را قطع می کنند . ولی پروردگار فلق شکافنده ی ظلمتها و تاریکی هاست .

بیشتر
نویسنده : admin دوشنبه، 7 فروردين ماه، 1396

تفسیر سوره فلق 3

تفسیر سوره ی فلق 3 :

و من شر النفاثات فی العقد : یعنی از شر زنان جادوگر ساحر که در عقده ها و گره ها علیه سحر شده می دمند . به این وسیله  مسحور را جادو می کنند و اگر از میان جادوگران  ، خصوص زنان را نام برد ، برای این بود که سحر و جادو گری در بین زنان بیشتر است تا مردان ، از این آیه استفاده می شود که قرآن مجید تاثیر سحر را فی الجمله تصدیق دارد . نظیر این آیه در تصدیق سحر آیه ی زیر است که در داستان هاروت و ماروت می فرماید : فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله (ار هاروت و ماروت آن سحری را می آموختند که به وسیله ی آن بین زن و شوهرش جدائی بیندازند ، ولی آنها نمی توانند به احدی آسیب برسانند مگر به اذن خدا بقره 102) المیزان .

نفاثات از نفث بر وزن " حبس " در اصل به معنی ریختن مقدار کمی از آب دهان است ، و از آنجا که این کار با دمیدن انجام می گیرد نفث به معنی هم آمده است . بسیاری از مفسران " نفاثات " را به معنی ساحره تفسیر کرده اند .

بیشتر
نویسنده : admin يكشنبه، 8 اسفند ماه، 1395

تفسیر سوره فلق 2

تفسیر سوره ی فلق 2:

قل اعوذ برب الفلق : ای محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) هر گاه به مقام بشریت خود تنزل کردی و به حالتی رسیدی که از هر ناملایماتی که بر تو وارد شود متاثر گشتی و تصرفات مردم و سحر و جادوی آنان در تو اثر کرد بگو : اعوذ برب الفلق ،یعنی پناه بردن به خدا با همین کلمه ، یا از پناه بردن خودم با این کلمه خبر می دهم تا به این وسیله از شر اشرار محفوظ باشم . (تفسیر بیان السعاده )

من شر ما خلق : تفسیرالمیزان : یعنی از هر شر هر مخلوقی ، چه انسان و چه جن و چه حیوانات و چه هر مخلوق دیگری که شری همراه خود دارد . پس از عبارت " ما خلق" نباید توهم کرد که تمامی مخلوقات شرند یا شری با خود دارند ، زیرا مطلق آمدن این عبارت دلیل بر استغراق و کلیت نیست .

تفسیر نمونه : از شر همه ی موجودات شرور ، انسانهای شرور ، جن و حیوانات و شر نفس اماره .

بیشتر
نویسنده : admin جمعه، 1 بهمن ماه، 1395