خوش آمدید
آمار کاربران

ساعت و تقویم

زنان و کودکان:بانوی خوشبخت 1

بانویی خوشبخت

 

پیامبر اسلام به همسرش ام سلمه فرمود :یکی از اتاق های خانه  را برای دخترم فاطمه و پسر عمویم علی آماده کنید . سپس دستور داد تا فاطمه (س) را آرایش و زینت کنند ، ولوازم عروسی را فراهم کنند.
بعد از اینکه همه را اطعام کردند ، پیامبر به ام سلمه فرمود :فاطمه را بیاور ، ام سلمه به دنبال حضرت فاطمه رفت و او را در حالی که پایین لباسش بر زمین کشیده می شد آورد حضرت فاطمه چنان از رسول خدا حیا می کرد که یک بار بر زمین افتاد ، در این هنگام پیامبر به او فرمود : خدا وند ترا در دنیا و آ خرت از افتادن نگاه دارد .
هنگامی که فاطمه به مقابل رسول خدا رسید آن حضرت حجاب را از چهره فاطمه بر داشت تا علی او را ببیند سپس د ست فاطمه را گرفت و در دست علی قرار داد و فرمود ای علی خدا قدم دختر رسول خدا را برای تو مبارک کند ، ای علی همانا فاطمه خوب همسری و ای فاطمه علی خوب شوهری است .
پس بسوی خانه خود بروید و صبر کنید تا من بیایم .علی (ع) می گفت : دست فاطمه را گرفتم و با هم به خانه رفتیم و در آنجا او در
گوشه ای نشست و من در کنار او نشستم و هر دو از حیا و خجالت به زمین نگاه می کردیم تا پیامبر آمدند و فرمودند چه کسانی اینجا هستند .

بیشتر
نویسنده : admin سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1394

مقالات آزاد: ذکر

 

 

سخن سردبیر (ذکر)

 

فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون .پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم ، و سپس شکر نعمت من را بجای آرید و کفران نعمت نکنید . (بقره 155)
خیلی مستقیم خداوند رابطه را به تصویر کشیده است .یادم باش یادت باشم .از امام باقر روایت شده است که فرمود :همیشه این چنین است . مادامی که مومن به یاد خدا باشد (اشاره به آیه 23سوره معارج  که می فرماید الذین هم علی صلاتهم دائمون آن ها که همیشه در حال نماز اند و مداومت دارند ) چه ایستاده یا نشسته ،  مانند آن است که در حال نماز است .(تفسیر عیاشی ج1 ص214 )این روایت دلالت دارد بر این که یاد خدا ،خود نماز است . یا این که ذکر ،حقیقت و روح نماز است و نماز قالب آن ، لذا ذکر بزرگتر از نماز است .   آیاتی که بر نهی از خوردن چیز هایی که اسم خدا بر آن ذکر نشده ، اشار ه دارند ، یا به خوردن یا مباح بودن چیز هایی که اسم خدا بر آن ها برده شده امر می کنند ، بر این امر دلالت دارد که یاد خدا همان حلال کننده و مباح کننده اشیاء و افعال است و بدون ذکر هیچ یک از آن دو حلال نمی شود .(تفسیر بیان السعاده).
ذکر عبارت  از حضور معنی یا صورت چیزی در ذهن است . در مقابل ذکر غفلت است .توجه به پروردگار بهترین شکر و سپاس نعمت های اوست . (تفسیر انوار درخشان ). ذکر درجاتی دارد که مهم آن ها ذکر زبانی و ذکر قلبی است .اگر ما در طول روز بیاد این باشیم که کسی ما را نگاه می کند ،حرکات ما ضبط می شود و در واقع در مقابل دور بین هستیم ، قطعا مواظب کارهایمان هستیم. اگر یاد او باشیم کارهایی را که دوست ندارد را انجام نمی دهیم. او که می بیند پس زیبا عمل کنیم . ببینید در مقابل دیگران مخصوصا آنهایی که دوستشان داریم ، سعی می کنیم از ما خطا سر نزند. پس با این حساب ، گناهانمان نشان گر این قضیه است که :یا خدا را دوست نداریم ! یا نا بیناییم و علامت ها و نشانه های او را که تمام اطراف ما را گرفته است را نمی بینیم .(ادامه دارد)

بیشتر
نویسنده : admin سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1394

تفسیر:توحید2

 

سوره توحید 2


 

الله الصمد . صمد"به معنای آقا و بزرگی است که برای انجام کارها به سوی او می روند .(مفردات راغب)
بعضی گفته اند :صمد به معنی چیزی است که تو خالی نیست بلکه پر است.
صمد دو ریشه دارد . یکی به معنای قصد است و دیگری به معنای صلابت و استحکام ، و اینکه به خداوند متعال صمد گفته می شود به خاطر اینست که بندگانش قصد درگاه او می کنند . مقاییس اللغه.
امام علی ابن الحسین فرموده اند :صمد کسی است که شریک ندارد و حفظ چیزی برایش مشکل نیست و چیزی از او مخفی نمی ماند .تفسیر نمونه .. صمد کسی است که هر وقت چیزی را اراده کند می گوید موجود باش آن هم فورا موجود می شود . امام حسین می فرماید :خداوند خودش صمد را تفسیر فرموده است "لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفوااحد . نه زاد و نه زاده شده و احدی مانند او نیست .آری خداوند "صمد " کسی است که از چیزی به وجود نیامده و در چیزی وجود ندارد بر چیزی قرار نگرفته آفریننده اشیاء و خالق آنهاست .همه چیز را به قدرتش به وجود آوردهاست .مجمع البیان جلد 10 ص565
در بحث اخیر آمده است که تمام اشیاء جهان ماده ،از ذرات بسیار کوچکی بنام اتم تشکیل یافته و اتم خود نیز از دو قسمت عمده است ، هسته مرکزی و الکترون هایی که به درون آن در گردش است .و عجب اینکه در میان آن هسته و الکترون ها فاصله زیادی وجود دارد . (البته زیاد در مقایسه با حجم اتم ) به طوری که اگر این فاصله برداشته شود اجسام به قدری کوچک می شوند که برای ما حیرت آور است . مثلا اگر ، فاصله های اتمی ذرات وجود یک انسان را بردارند و او را فشرده کنند ممکن است به صورت ذره ای در آید که دیدنش با چشم مشکل باشد ، ولی با این حال تمام وزن بدن یک انسان را دارا است .( مثلا همین ذره ناچیز 60 کیلو وزن دارد .) بعضی با استفاده از این اکتشاف علمی و با توجه به اینکه یکی از معانی "صمد"وجودی است تو پر که تو خالی نیست ، چنین نتیجه گرفته اند که قرآن می خواهد با این تعبیر هر گونه جسمانیتی را از خدا نفی کند ، چرا که تمام اجسام از اتم تشکیل شده اند . و اتم

تو خالی است ، و به این ترتیب آیه می تواند یکی از معجزات علمی قرآن باشد . ولی نباید فراموش کرد که صمد در اصل لغت بهمعنی شخص بزرگی است که همه نیازمندان به سوی او می روند و از هر نظر پر و کامل است . ظاهرا بقیه معانی دیگر که برای آن ذکر شده به همین ریشه باز می گردد .ادامه دارد

بیشتر
نویسنده : admin سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1394

تفسیر:سوره توحید1

بسم الله الرحمن الرحیم
قُل هوَاللهُ اَحَد اللهُ الصَمٌد لَم یَلِد وَ لَم یولَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفوَا اَحَد.
قل:بگو     هو:او      الله :خدا      احد :یکتا      صمد :بی نیاز، تو پر     لم یلد :نزاییده   لم یولد:زاییده نشده  لم یکن له :نبوده است برای او     کفوا : هم سطح ،برابر       احد : احدی
این سوره در جواب کسانی آمده است که از پیامبر می پرسیدند نسبت پرور دگارت را برای ما بگو ، و این سوره که" شناسنامه خداوند" است نازل شد .   تفسیر بیان السعاده .
احد و واحد در عین حال که از ماده وحدت گرفته شده و معنای --یکی --را می دهد ولی بین این دو فرق است .کلمه "احد " در مورد چیزی و کسی به کار می رود که قابل کثرت و تعداد نباشد، نه در خارج نه در ذهن ، و اصولا داخل اعداد نشود . بر خلاف ، کلمه "واحد"(یک) که دو و سه دارد .  تفسیر المیزان .
آغاز جمله با ضمیر "هو" که  ضمیر مفرد غایب است و از مفهوم مبهمی حکایت می کند ، در واقع رمز و اشاره ای به این واقعیت است که ذات مقدس او در نهایت خفاء است و از دسترس محدود انسان ها بیرون ، هر چند آثار او آن چنان جهان را پر کرده که از همه چیز ظاهرتر است و آشکارتر.ضمنا معنی" قل" "بگو" در اینجا این است که این حقیقت را ابراز کن . تفسیر نمونه .
حضرت علی (ع) می فر ماید :الله مفهومش ، معبودی است که خلق در او حیرانند و به او عشق می ورزند .همان که از درک چشمها مستور است . گاه نیز آن را از ریشه الاهه بر وزن و به معنی عباده دانسته اند ،و در اصل الاله است به معنی تنها معبود به حق ، ریشه اش هر چه باشد بعدا به صورت اسم خاص در آمده است . این نام مقدس قریب هزار بار در قرآن مجید تکرار شده و هیچ اسمی از اسماء مقدس او این اندازه در قرآن نیامده است ، نامی که قلب را روشن ومی کند و به انسان نیرو می بخشد و او را در جهانی از نور و صفا غرق می کند .

   بحار الانوار ج 3 ص 222          ادامه دارد .

بیشتر
نویسنده : admin سه شنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1394

نکته ای چند

دوستان سلام . ما دوباره بر گشتیم . اما با روشی جدید ! ما در فرصتی نزدیک روش ورود به گوشه و کنار سایت را به شما خاطر نشان خواهیم کرد . امیدواریم که مطالب مورد پسند باشد هر نوع نظر و انتقادی که دارید برای ما بنویسید . این به ما و شما کمک خواهد کرد تا به نتیجه بهتری برسیم با تشکر .

 

بیشتر
نویسنده : admin دوشنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1394