خوش آمدید
آمار کاربران

ساعت و تقویم

مقالات آزاد لاتحزن9

لا تحزن 9 :

هر روز صبح منتظر شب نباش ، در همان ساعتی که هستی زندگی کن ، تمام همت تو اصلاح امروزت باشد .  آینده را تا نیامده رها کن ، در گیر دیروز نباش ، همانا تو هر گاه امروزت را اصلاح کنی فردایت هم اصلاح می شود .  برتوست قدم زدن و ورزش کردن ، از کسلی و خمودی دوری کن ، از بیکاری و بطالت کناره بگیر . حیات زندگی ات را جدید کن . اسلوب زندگی را تنوع ببخش و زندگی عدی را تغییر بده . به تمییزی لباست اعتناء داشته باش ، خوشبو باش ، با رایحه ی مطبوع ، مسواک بزن و مرتب و منظم در جامعه ظاهر شو . خدا را برای نعمت دین و عقل و عافیت برای گوش و چشم و رزق و فرزند ( و هر چه که داری ) همواره شاکر باش . آیا می دانی در جامعه کسانی هستند که فاقد عقل و سلامتی هستند ؟ کسانی زندانی اند ، فلج یا مبتلا و گرفتار ؟ استغفار را زیاد کن ، با آن رزق و روزی زیاد می شود . در کارها گشایش پیدا می شود . باعث ریزش گناهان است .  

بیشتر
نویسنده : admin دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1396

حقوق امام سجاد حق چشم 4

 

حقوق امام سجاد علیه السلام :

حق چشم 4:

وظیفه ی سوم : دانش اندوزی ، بدون تردید در دانش اندوزی و فراگیری علم ، اهم ابزار و وسایل ظاهری ، چشم انسان است. در این باره امام برای ادای این حق می فرماید که باید آن رادر مسیر دانش اندوزی ، که یکی از مهم ترین راه کمال بشری است ، قرار داد. زیرا نفس علم و دانش ، در مکتب اسلام از جایگاه ویژه و منزلت والائی برخوردار است . یکی از معیارهای سنجش ارزش افراد بشر ، میزان دانش و آگاهی انسان هاست . در تعبیری از امیرالمومنین علی علیه السلام آمده است : قیمه کل امری ما یحسنه ، ارزش و اعتبار هر انسانی به مقدار دانشی است که فراگرفته است .  امام صادق نیز در تعبیری مشابه فرموده اند : اکثر الناس قیمه اکثرهم علما و اقل الناس قیمه اقلهم علما ، ارزشمند ترین افراد کسانی اند که بیش از دیگران علم آموخته باشند . و کم ارزش ترین افراد کسانی اند که از علم و دانش بهره ی کمتر داشته باشند . نتیجه ،، وسیله ای که می تواند اعتبار و ارزش انسان را بالا برده و او را به کمال برساند ، از شرافت ویژه ای برخوردار خواهد بود و طبعا انسان عاقل کسی است که وسیله ی صعود خود را که چشم است آلوده نمی کند تا بتواند پرواز کند و سقوط نداشته باشد .( آیت الله یثربی )       

بیشتر
نویسنده : admin دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1396

مقالات آزاد .سخن سردبیر

دوستان سلام : وقت شما بخیر . المیزان این طور آورده است که از رسول خداوند نقل کرده اند . ایشان فرموده اند 1- کسی که توفیق یاد خدایش داده اند خداهم به یاد او خواهد بود . چون خدای تعالی می فرماید : فاذکرونی اذکرکم . بیادم باشید تا بیادتان باشم . بقره 152. 2- کسی که توفیق دعایش داده اند ، اجابت دعا هم داده اند ، چون خدای تعالی می فرماید : ادعونی استجب لکم . مرابخوانید تا جوابتان دهم .غافر 60 . 3-کسی که مقام شکرش داده اند ، زیادی نعمت هم داده اند ، لئن شکرتم لازیدنکم . اگر شکر کنید نعمت برایتان زیاد می شود . ابراهیم 7 .  4- کسی که توفیق استغفارش داده اند ، آمرزشش هم داده اند . استغفروا ربکم ، انه کان غفارا . از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزگار است . نوح 10 . اگر این چهار مورد را در مقابل چشممان قرار بدهیم و این دستورات را اجرا کنیم تغییر را در زندگی خواهیم دید . چهار مرحله ،یاد خدا باشیم . صدایش بزنیم . زبان شاکر داشته باشیم . در طول روزاستغفار داشته باشیم . قطعا خدا به ما نظر خواهد داشت . این موارد یعنی با آگاهی زندگی کردن ، با چشم باز زیستن و خدا را در کنار خود دیدن .

بیشتر
نویسنده : admin يكشنبه، 3 دي ماه، 1396

تفسیر سوره همزه 6

 

تفسیر سوره ی همزه 6:

انها علیهم موصده : یعنی آتش بر آنها منطبق است به این معنا که احدی از آنها از آتش بیرون نمی ماند و از داخل آن نجات نمی یابد . (المیزان ) موصده از ماده ی ایصاد به معنی بستن در و محکم کردن آن است . لذا به اتاقک هائی که در درون کوه ها ، برای جمع اموال به وجود می آورند " وصید " می گفتند . فی عمد ممدده ستون های کشیده شده ، عمود ستون یا هر شیئ طولانی مانند قطعات چوب و آهن ، ممدده به معنی کشیده و طویل ( تفسیر نمونه ) .

عمد با فتح عین و فتحه ی میم ، جمع آن عمود ستون است . ممدده اسم مفعول از مصدر تمدید است تمدید مبالغه ی در کشیدن است . بعضی از مفسرین گفته اند عمد ممدده گل میخ هائی است که اهل عذاب را میخکوب می کند بعضی دیگر گفته اند تنه های درختان است که زندانی را با آن می بندند .( المیزان) پایان سوره ی همزه .  

بیشتر
نویسنده : admin يكشنبه، 3 دي ماه، 1396

حقوق امام سجاد حق چشم 3

حقوق امام سجاد :

حق چشم 3 :

چشم و مسئولیت های آن ، چشم وظایفی دارد که اگر به آنها عمل شود حق او ادا می شود که اهم آن وظایف ، بستن آن به روی صحنه های منحرف کننده ی دل ، اندیشه و فکر است . وظیفه ی اول : پرهیز از نگاه حرام . در قرآن صریحا آمده است که  " قل للمومنین یغضوا من ابصارهم (نور30) به مردان بگو تا چشم از نگاه ناروا بچوشند. و " قل للمومنات یغضضن من ابصارهن (نور31) به زنان بگو تا چشم از نگاه ناروا بپوشند . این آیات کریمه ، از یک طرف حکم تربیتی و اخلاقی و از طرف دیگر حکم فقهی مساله ی پوشش و حجاب در اجتماع است . وظیفه ی دوم : عبرت آموزی . در گام دوم ، نگریستن به مناظر عالم به نظر اعتبار ، پند آموزی و یادگیری است ، که اگر صحنه ی مطلوب و موزونی ببیند ، بهترین آموزگار برای تدوین راه و رسم زندگی او باشد و اگر مناظر نا مطلوب و غیر موزون ببیند ، آن را بهترین وسیله ی تنبه و پرهیز و پروا از تکرار در زندگی خود بداند . کلا چشم و گوش در حکم دریچه و معبرند و دستاورد خود را در خود نگه نداشته ، بالطبع در اندیشه و فکر انسان کارگر می شود تا جائی که به نیروی اندیشه نسبت چشم داده می شود و دلیلش شدت کارآئی این وسیله، در وصول یه هدف و مقصود است . امیر المومنین علیه السلام : مناظر و صحنه های آموزنده و پند آموز فراوان ، اما چشم بصیرت که پند بگیرد و تنبه و توجه پیدا کند ، نادر و کم است .(آیت الله یثربی)

 

     

بیشتر
نویسنده : admin يكشنبه، 3 دي ماه، 1396