خوش آمدید
آمار کاربران
نظر شما در مورد سایت؟

خوب
خیلی خوب
متوسط
بدنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 2
نظرات : 0
نظرسنجی

مقالات آزاد قیامت 12

 

قیامت 12 :

سوره ی واقعه می گوید : شما که این جهان را دیده اید چگونه متذکر نمی شوید که حتما جهانی بعد از آن خواهد بود ؟

اعتقاد به  دادگاه بزرگ عدل الهی انسان رادر مقابل گناهان کنترل می کند . از این گذشته انکار قیامت به انکار خدا نیز باز می گردد . زیرا چگونه ممکن است خداوند عادل و حکیم ، مردم این جهان را در شرائطی که می بینیم به حال خود رها کند و جهان دیگری در کار نباشد این نه با حکمت او سازگار است نه با عدالتش .

لحظه  ی قیامت بر همه پوشیده است ، حتی بر پیامبران مرسل و فرشتگان مقرب خدا ، تا هم وسیله ی تربیت مداوم باشد برای مومنان و هم آزمون و اتمام حجتی برای منکران ولی اصل وقوع آن جای تردید نیست .

ایمان به رستاخیز اثر عمیقی در تربیت انسان ها  دارد . به آنها شهامت وشجاعت می بخشد زیرا بر این اساس اوج افتخار در زندگی این جهان ، شهادت در راه هدف مقدس الهی است . نمونه ج1 ص77

در آیه ی سوره 103 هود می فرماید ذلک یوم مجموع له الناس (مهم) نمی گوید فیه الناس این تعبیر اشاره به آن است که رستاخیز تنها ظرف اجتماع مردم نیست بلکه یک هدف است و یک مقصد که انسانها در سیر تکاملی خود بسوی آن پیش میروند . ج9 ص230

بیشتر
نویسنده : admin ، -78 فروردين ماه، -621