|| طاهاپست ||
حقوق امام سجاد حق پا 4

تاریخ : شنبه، 7 مهر ماه، 1397   موضوع :

حقوق امام سجاد حق پا 4 :

رسول خدا : هر کسی که به طرف مسجدی برود ، بر هیچ تر و خشکی پا نمی گذارد ، الا این که زمین تا هفنمین طبقه اش برای او تسبیح می گوید . باز می فرماید : کسی که برای آشتی دادن بین دو نفر برود ، فرشتگان خدا پیوسته بر او درود می فرستند تا باز گردد ، و پاداش شب قدر را به او خواهند داد. کسی که برای آشتی دادن بین زن و شوهری برود خداوند ثواب فراوان می نویسد . نقطه ی مقابل آن را هم داریم . اگر کسی برای بهم زدن رابطه ی زناشوئی دو نفر گام بردارد ، در دنیا وآخرت مورد خشم خداوند قرار خواهد گرفت و خداوند او را از نظر به روی خود محروم خواهد ساخت . اگر چه کار آن زن و شوهر به طلاق هم نکشد . (نوشته ی محسن عقیل ) آن چه که مسجل است اینست که در وحله ی اول نیت و در مرحله ی دوم عمل باید برای رضای خداوند باشد . خداوند به هیچ وجه دشمنی بین زن و شوهر وبین دو دوست را نمی پذیرد و عامل به این عمل ها را مجازات می کند . به هر حال باید نعمت هائی را که خدا داده است را در راه درست به کار ببریم . یعنی با یک حرکت می شود بهشتی شد و یا جهت مخالف آن مورد غضب خداوند قرار گرفت . این دنیا محل کسب و کار برای آخرت است آسمان و زمین می بیند و ضبط می کند این نیت ها در درون ما و در ما اثر مستقیم می گذارد و نهاد ما را زشت یا زیبا می کند . 

منبع این مقاله : || طاهاپست ||

http://tahapost.ir/fa/

آدرس این مقاله :
http://tahapost.ir/fa/271/حقوق-امام-سجاد-حق-پا-4/